عوامل

دانیال غفار زاده

بازیگر

سید امین کاظمی آریا

نوازنده درامز

روزبه عباسی

متصدی کرین

زهرا کوشکی احمدی

امور مالی

سیدحمیدرضا قریشی

تدارکات

رضا احسان پور

کمدین

چه‌خبر؟

لبوی‌ داغ

آهنگ‌های خندوانه