برندگان مسابقه داستان‌نویسی طنز

اسامی ده برنده مسابقه داستان نویسی هم اعلام شد
مرتضی عسگری
المیرا اسمٰعیلی
مهدی شاهسواری
حسين سروش
قاسم امیری
فاطمه جلالی
امیرحسین عدالت خواه
ابوذر صادقی
علی شریفی درآباد
احد زیادخانی قاسمی

5 خرداد 1397 12:52