این‌جا می‌تونی رای بدی

تصاویر

این‌بار با کی آشنا بشیم؟

مهرداد نعیمی

نویسنده

مقداد اخوان

کارگردان و انیماتور

سعید جعفریان

ساخت تیتراژ آغازین

مهران خوافی

همیار تدارکات

احمد لطفعلی زاده

تدارکات صحنه

شامل تافته

تصویربردار

چه‌خبر؟

لبوی‌ داغ

آهنگ‌های خندوانه